நல்லையல்லை

So, in a regular conversation I was asked the meaning of this tamil word in english as it comes  in a tamil song and I didn’t know. That prompted me to look for the meaning and I found that the lyricist Vairamuthu (one of the best) had taken it from Tamil literature and hence the […]

OMG

If you have ever read my previous posts on religious views, you would know how strongly I am opposed to religion and religious practices (religion not god) and when a film comes by which portrays exactly the principles inside you, what is there to not like. The film was the need of the hour with […]

Usure Poguthae – Raavanan Song – Tamil Lyrics

இந்த பூமியில எப்ப வந்து நீ பொறந்தஎன்  புத்தி  குள்ள  தீ  பொறியை  நீ  வெதச்ச    அடி  தேக்கு  மர காடு  பெருசுதான்   சின்ன  தீ  குச்சி  ஒசரம்  சிருசுதான்  அடி  தேக்கு  மர காடு  பெருசுதான்   சின்ன  தீ  குச்சி  ஒசரம்  சிருசுதான்ஒரு  தீ  குச்சி  விழுந்து  துடிக்குதடி கருண்  தேக்கு  மர  காடு  வெடிக்குதடி உசுரே  போகுதே, உசுரே  போகுதே ஒதட்ட  நீ  கொஞ்சம் சுழிக்கயிலே  ஒ மாமன் தவிக்கிறேன்  […]