படித்ததில் பிடித்தது

எழுபத்தைந்து வயதில்….. ஆதரவு இன்றி நிக்குது மனசு… நாற்பதைந்து வருடம் – அவளை கொண்டாடி இருக்கலாம்…. என்  கோபத்தை தள்ளுபடி செய்து அவளை கொண்டாடி இருக்கலாம்…. அவள் சமையலை நிறைய பாராட்டி இருக்கலாம்.. ஒரு நாள் நான் சமையல் செய்து அவளுக்கு ஊட்டி இருக்கலாம்.. ஒரு நாள் ஏனும் அவளுக்கு பதில் – நான் அவள் துணியையும் சேர்த்து துவைத்து இருக்கலாம்.. ஒரு நாள் ஏனும் TV யையும், Mobil லையும் அனைத்து விட்டு, அவளை கொஞ்சி இருக்கலாம்.. ஒரு […]