Monthly Archives: June 2010

Usure Poguthae – Raavanan Song – Tamil Lyrics

இந்த பூமியில எப்ப வந்து நீ பொறந்த
என்  புத்தி  குள்ள  தீ  பொறியை  நீ  வெதச்ச   
அடி  தேக்கு  மர காடு  பெருசுதான்  
சின்ன  தீ  குச்சி  ஒசரம்  சிருசுதான் 

அடி  தேக்கு  மர காடு  பெருசுதான்  
சின்ன  தீ  குச்சி  ஒசரம்  சிருசுதான்
ஒரு  தீ  குச்சி  விழுந்து  துடிக்குதடி
கருண்  தேக்கு  மர  காடு  வெடிக்குதடி

உசுரே  போகுதே, உசுரே  போகுதே
ஒதட்ட  நீ  கொஞ்சம் சுழிக்கயிலே 
ஒ மாமன் தவிக்கிறேன் 
மடி  பிச்சை  கேக்குறேன்
மனச தாடி  என்  மணிக்குயிலே

அக்கற சீமையில் நீ  இருந்தும்
ஐவிரல்  தீண்டிட நெனைக்குதடி
அக்கினி  பழமின்னு  தெரிஞ்சிருந்தும்
அடிக்கடி  நாக்கு  துடிக்குதடி

ஒடம்பும்  மனசும்   தூரம்  தூரம்
ஒட்ட  நனைக்க ஆகல
மனசு  சொல்லும்  நல்ல  சொல்ல
மாய  ஒடம்பு  கேக்கல

தவியா தவிச்சு 
உசிர்  தடம்  கெட்டு  திரியுதடி
தைலான் குருவி
என்ன  தள்ளிவிட்டு  சிரிக்குதடி  

இந்த  மம்முத  கிறுக்கு  தீருமா
அடி  மந்திரிச்சு விட்ட கோழி மாறுமா
என் மயக்கத்த தீத்து வச்சி மன்னிச்சிரும்மா

சந்திரனும் சூரியனும்
சுத்தி ஒருகோட்டில் வருகுதே
சத்தியமும் பத்தியமும்
இப்ப தல சுத்தி கெடக்குதே 

உசுரே  போகுதே, உசுரே  போகுதே
ஒதட்ட  நீ  கொஞ்சம் சுழிக்கயிலே 
ஒ மாமன் தவிக்கிறேன் 
மடி  பிச்சை  கேக்குறேன்
மனச தாடி  என்  மணிக்குயிலே

அக்கற சீமையில் நீ  இருந்தும்
ஐவிரல்  தீண்டிட நெனைக்குதடி
அக்கினி  பழமின்னு  தெரிஞ்சிருந்தும்
அடிக்கடி  நாக்கு  துடிக்குதடி

இந்த  ஒலகத்தில் இது ஒன்னும் புதுசு இல்ல
ஒன்னு  ரெண்டு  தப்பி போகும் ஒழுக்கத்துல
விதி  சொல்லி  வழி  போட்ட  மனச புள்ள
விதி விலக்கு இல்லாத விதியும் இல்ல

எட்ட  இருக்கும்  சூரியன்  பார்த்து
மொட்டு  விரிக்கிது  தாமர
தொட்டு  விடாத  தூரம்  இருந்தும்
சொந்த  பந்தமோ  போகல

பாம்பா விழுதா
ஒரு பாகுபாடு தெரியலையே
பாம்பா இருந்தும்
நெஞ்சு பயப்பட நெனைக்கலையே 

என் கட்டையும் ஒரு நாள் சாயலாம்
என் கண்ணுல ஒன் முகம் போகுமா
நான் மண்ணுக்குள்ள ஒன் நெனப்பு மனசுக்குள்ள

சந்திரனும் சூரியனும்
சுத்தி ஒருகோட்டில் வருகுதே
சத்தியமும் பத்தியமும்
இப்ப தல சுத்தி கெடக்குதே 

உசுரே  போகுதே, உசுரே  போகுதே
ஒதட்ட  நீ  கொஞ்சம் சுழிக்கயிலே 
ஒ மாமன் தவிக்கிறேன் 
மடி  பிச்சை  கேக்குறேன்
மனச தாடி  என்  மணிக்குயிலே

அக்கற சீமையில் நீ  இருந்தும்
ஐவிரல்  தீண்டிட நெனைக்குதடி
அக்கினி  பழமின்னு  தெரிஞ்சிருந்தும்
அடிக்கடி  நாக்கு  துடிக்குதடி

 உசுரே  போகுதே, உசுரே  போகுதே
ஒதட்ட  நீ  கொஞ்சம் சுழிக்கயிலே 
ஒ மாமன் தவிக்கிறேன் 
மடி  பிச்சை  கேக்குறேன்
மனச தாடி  என்  மணிக்குயிலே

அக்கற சீமையில் நீ  இருந்தும்
ஐவிரல்  தீண்டிட நெனைக்குதடி
அக்கினி  பழமின்னு  தெரிஞ்சிருந்தும்
அடிக்கடி  நாக்கு  துடிக்குதடி

At midnight 12.15 in Andover, I never thought that a song would make me sit and write its tamil lyrics after hearing it continuously for 25-30 times. Amazing song from A.R. Rehman, Karthik and Vairamuthu… It took quite some time (1.5 hrs) even with blogger’s tamil mode. But it was worth it….

The Marathon Match @ Wimbledon

We casually browsed Wimbledon.org to see if Federer is up to another fight and what do we see.. an 8 hour long game with 40 all. Not the deuce, 40 games each between 23rd seeded Isner and Mahut. They had continued after bad weather stopped play the previous day with 2 sets each. And as we looked on the 5th set went for a long time before it closed at (can you imagine)  59 all due to bad weather again. The next day they went on to play till Isner won it at 70-68. Amazing match and we watched it live online during the end.

New York [FT]

New York was not as tempting as say a ‘Niagara Falls’ or ‘Great Wall of
China’ but the Statue of Liberty symbolizes USA and hence it was sort of an item somewhere in the list that needs to be ticked, whether it is worth newyork5the effort or not. So on a Friday night at 11.30 PM I decided to go ahead with the plan. Another colleague was to join me and we were to start next morning. I slept that day at 01:00 AM and woke up again at 5.15 AM. We left at around 6.20 AM. I drove for about 3.5 hrs and we reached White Plains at 10: 15 AM with a breakfast stop. We took the Train there to New York Grand Central Station. It was 15$ for a round trip. The train arrived at 11.11 AM and we reached Grand Central in about 20-25 minutes.

The we got the subway tickets for 8$. The subway network and its functioning was very good. There were 3 layers of trains routes and between them they connected the city well. On the sides of major roads there will be steps down leading to subway train station. Amazing public transport connectivity. We had to go downtown and the trains 4, 5 and 6 went there.

newyork4We reached Battery station and took the tickets for Liberty Statue Ferry for 12$. The wait for the Ferry was about an hour and 15 minutes. The Ferry took us to the Statue. It was nice seeing the symbol of hope and freedom but nothing much to do in the island. In fact the view was much better from the ferry.

newyork3By the time we were done with it and returned back after another wait for the Ferry, it was already 3.30 PM. We were both exhausted and hungry too. But I wanted to see Wall Street and so we checked it out along with Trinity Church and the ‘Bull’ of New York Stock Exchange. We then took the subway to reach 14th Street Union Avenue and walked till 27th Street in Lexington avenue for an amazing food at ‘Saravana Bhavan’. I had South Indian Thali and it was the best Chennai food in US so far. The ‘Kaara Kozhambu’ was exotic. We then walked back to 14th Street and took the subway to Grand Central (Later we realized that 23rd and 28th street had subways – probably on the sides).

From Grand central we took Train 7 to get to Times Square. It is like our newyork1‘Pondy Bazar’ market in Chennai or ‘Sunday Market’ back in Pondicherry but more hi-tech. After walking there for some time we realized that US could be crowded too and messy and polluted and chaotic and ‘not follow rules’ and on and on… We bought T-Shirts there and were back to subway by 7.15. We reached Grand central in time to catch the 7.48 train to White plains. I took the car out at 8.30 and we reached hotel back at 11.50.

It was a nice trip but more of a must do thing when we are this close to ‘New York’. I would remember having been and walked in Wall Street more vividly than seeing Liberty. More so I will remember the chaotic city, buzzing with Car horns and madness which most other cities of US don’t seem to recognize in their hypocritical behavior. From now on if someone comments about our Bangalore Traffic being chaotic they should first go and have a look at New York and then come and speak about India and Bangalore.

The Niagara Falls [FT]


When there were talks of me going on an official trip to Canada, the first thought that sprang was – will I get time to go to Niagara falls. Along with niagaraGrand Canyon, Niagara falls was there on my list of ‘must-see’ in US. The scheduled date of travel was somewhere in January and there was a consensus that Niagara might be frozen during that time. Eventually a lot of things happened and my travel got pushed to June. Not only that, the travel destination changed from Canada to Andover. Still the falls was not out of plan as there was a US side of it – 7 hrs drive from where I was put up.

Two more colleagues (Bhanu and Parthiban) expressed their wish to go and the plan was made. We started at 5.15 in the morning and reached by 1.30 P.M after stopping for mini breakfast and lunch. On the way GPS niagara4cranked and we had to do some debugging on it to get going.

The first falls was rather a small affair but the horse shoe falls was amight one and was more like the photos and videos we have come to see of the Niagara. There were a couple of rides – Cave of the Woods and Maid of the mist. The first one takes you to below the falls and you can even stand right under the falls and get some water splashed on you. The water hits you after falling on a rock and the speed and pressure considerably reduced. Even so, the force is unimaginable. It was great fun. The maid of the mist is a boat ride which takes you quite close to the horse shoe falls and you are drenched in the mist of the falls. That is another amazing experience.

The only sour point was that we niagara3paid 10$ on a ‘Niagara Falls’ parking which turned out to be a ‘False’ parking set up by some local guys to lure the newbies (mostly desis fall trap to this) to pay 10$ rather than a free or subsidized parking elsewhere. We saw a few more of these ‘Falls Parking’ on the way.

We had dinner at ‘Kohinoor Indian Restaurant’ where the food was very good. We started at 6.15 P.M and reached at 2.00 A.M. We had driven close to 1500 Kms on that trip and if I look back at it, it surprises me a lot. Back in India I take 7 hours to go from niagara5Bangalore to Pondicherry which is just 300- kilometers. All in all it is a trip that we will remember for a long time to come…